Hugo de Vriesprijs

Hugo de Vriesprijs

De Hugo de Vries Prijs is een jaarlijkse prijs van 5000 euro voor het beste proefschrift op botanisch gebied dat in het afgelopen jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is.

De Hugo de Vries Prijs is in 2000 ingesteld en een gezamenlijk initiatief van de Stichting Hugo de Vries Fonds en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV). Naast het geldbedrag ontvangt de prijswinnaar een oorkonde. Kandidaten worden voorgedragen door hun promotor of co-promotor.

Een onafhankelijke zeskoppige jury beslist over de toekenning. In de samenstelling van deze jury wordt getracht een brede afspiegeling van de verschillende botanische disciplines te vertegenwoordigen, van taxonomie tot (paleo-)ecologie en celbiologie. Ook wordt er gestreefd om minimaal één lid per Nederlandse universiteit waar botanisch onderzoek gepleegd wordt in de commissie te hebben.

De organisatie van de prijs ligt bij de KNBV. Kandidaten kunnen online worden voorgedragen via de KNBV website.