HDFV Sponsort boek: De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek

HDFV Sponsort boek: De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek

Het Hugo de Vriesfonds is sponsor van het boek van E. van der Maarel, A.A. Sterk, B.M. Lensink en A.H.J. Freijsen De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek – Het Nederlands duinonderzoek in historisch en international perspectief. Op 27 april 2011 zullen in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap in Rockanje de eerste exemplaren van het boek  worden uitgereikt aan Alexander J. Mörzer Bruyns en Peter J. Adriani, zonen van dr. M.F. Mörzer Bruyns en dr. M.J. Adriani, de pioniers van het duinonderzoek aan wier nagedachtenis het boek is opgedragen.

Op 26 oktober 2012 werd in de Artis Bibliotheek te Amsterdam de publicatie ‘Wanhoop nooit aan de vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse’ gepresenteerd’. Het boek is samengesteld door Marga Coesel en bevat de mooiste brieven die hij heeft geschreven.