Doelstellingen

Het Hugo de Vries-Fonds is een stichting zonder winstoogmerk, die financiële ondersteuning biedt aan kleinschalige projecten op het gebied van de botanie.

De doelstelling van het Hugo de Vries-Fonds is tweeledig:

  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, educatie en publicaties op het gebied van de botanie. 
  • Het in herinnering houden van het werk en de persoon van Hugo de Vries. Dit laatste gebeurt o.a. door de jaarlijkse Hugo de Vries-prijs voor het beste aan een Nederlandse Universiteit verdedigd proefschrift op het gebied van de botanie. Een overzicht van de prijswinnaars is te vinden op de website van de KNBV