Bestuur

Bestuur van het Hugo de Vries-fonds

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een algemeen lid. Statutair dienen minimaal drie van de vier bestuursleden een opleiding te hebben genoten op het gebied van de biologie of een aanverwante studierichting. Minimaal een bestuurslid dient verbonden te zijn aan de Universiteit van Amsterdam. De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd aangesteld.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Prof. dr. Harro Bouwmeester

Secretaris: Dr. Patrick Meirmans

Penningmeester: Dr. Monique van Wordragen

Algemeen lid: Prof. dr. Steph Menken

 

Oenothera_rubrinervis_903