Bestuur

Bestuur van het Hugo de Vries-fonds

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een algemeen lid. Statutair dienen minimaal drie van de vier bestuursleden een opleiding te hebben genoten op het gebied van de biologie of een aanverwante studierichting. Minimaal een bestuurslid dient verbonden te zijn aan de Universiteit van Amsterdam. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen loon of presentatiegeld.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Prof. dr. Henry Hooghiemstra

Secretaris: Dr. Gerard Oostermeijer

Penningmeester: Dr. Monique van Wordragen

Algemeen lid: Prof. dr. Steph Menken

Oenothera_rubrinervis_903