Bestuur

Bestuur van het Hugo de Vries-fonds

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een algemeen lid. Statutair dienen minimaal drie van de vier bestuursleden een opleiding te hebben genoten op het gebied van de biologie of een aanverwante studierichting. Minimaal één bestuurslid dient verbonden te zijn aan de Universiteit van Amsterdam. De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd aangesteld.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Prof. dr. Henry Hooghiemstra

Secretaris: Dr. Gerard Oostermeijer

Penningmeester: Dr. Monique van Wordragen

Lid namens het CvB van de UvA: Prof. dr. Steph Menken

Oenothera_rubrinervis_903