Artikel over sieralgen vrij beschikbaar

Artikel over sieralgen vrij beschikbaar

Dankzij een bijdrage van het Hugo de Vriesfonds is een artikel van Herman van Dam & Koos Meesters in Hydrobiologica nu toegankelijk voor alle geinteresseerden. Het artikel beschrijft onderzoek naar het herstel van sieralgen.

Tussen 1916 en 2014 deden zich grote veranderingen voor in de samenstelling van de sieralgenflora in drie onderzochte vennen, door veranderingen in de verzurende atmosferische depositie. Het sterkst zijn de veranderingen in vennen met relatief vlakke oevers, die in extreem droge zomers geëxponeerd worden aan de lucht. Het onderzoek laat zien dat de afname van de depositie zich helaas niet vertaalde in herstel van de sieralgenflora. Download het hele artikel hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.