Algemene informatie

Algemene Informatie

Statutaire naam: Stichting Hugo de Vries Fonds

RSIN of fiscaal nummer: 805181842

KvK nummer: 41203881 Amsterdam

Bankrekening: NL36ABNA0411764233

LEI code: 7245006RWBAEZD0EGB13

 

 

ANBI status 

Het Hugo de Vries fonds is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat brengt belastingvoordelen mee voor zowel donateurs als subsidieontvangers.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst

 

Contactgegevens:

Postadres: Postbus 94240,
                1090 GE Amsterdam

Email:       info@hugodevriesfonds.nl

Gebruik dit mailadres aub niet voor subsidieaanvragen.  Alleen aanvragen die worden ingediend via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.