home
geschiedenis
Hugo de Vries biografie
Hugo de Vries Prijs
subsidie aanvragen
contact
berichten

Berichten

    De Hugo de Vriesprijs 2011 is op 2 april 2012 tijdens de plenaire sessie van het symposium Experimentele Plantenwetenschappen  (ALW) in Lunteren uitgereikt. De prijs is toegekend aan Wouter Kohlen voor zijn proefschrift ‘Regulation of biosynthesis and transport of strigolactones and their effect on plant development’.

Het Hugo de Vriesfonds is sponsor van het boek van E. van der Maarel, A.A. Sterk, B.M. Lensink en A.H.J. Freijsen De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek - Het Nederlands duinonderzoek in historisch en international perspectief. Op 27 april 2011 zullen in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap in Rockanje de eerste exemplaren van het boek  worden uitgereikt aan Alexander J. Mörzer Bruyns en Peter J. Adriani, zonen van dr. M.F. Mörzer Bruyns en dr. M.J. Adriani, de pioniers van het duinonderzoek aan wier nagedachtenis het boek is opgedragen.

Op 26 oktober 2012 werd in de Artis Bibliotheek te Amsterdam de publicatie ‘Wanhoop nooit aan de vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse’ gepresenteerd’. Het boek is samengesteld door Marga Coesel en bevat de mooiste brieven die hij heeft geschreven.

De Hugo de Vries prijs 2012 is gewonnen door Ronnie de Jonge van de WUR met het proefschrift ‘The role and evolution of fungal effectors in plant pathogenesis’. Het aantal inzendingen bedroeg dit jaar 4 en de jury was unaniem in haar oordeel. De prijs werd op 22 april 2013 in de Blije Werelt in Lunteren uitgereikt.