Artikel over sieralgen vrij beschikbaar

Dankzij een bijdrage van het Hugo de Vriesfonds is een artikel van Herman van Dam & Koos Meesters in Hydrobiologica nu toegankelijk voor alle geinteresseerden. Het artikel beschrijft onderzoek naar het herstel van sieralgen. Tussen 1916 en 2014 deden zich grote veranderingen voor in de samenstelling van de sieralgenflora in drie onderzochte vennen, door veranderingen…
Lees meer